Tags

, , , ,

0

Meestal niet een geruststellende mededeling als de politie interesse in je heeft. In dit geval is dat heel anders. De politie heeft interesse in mij, in ons, in Homies omdat wij aan preventie doen. En preventie is waar de politie en gemeenten grote belangstelling voor hebben.

Het goede nieuws: de afgelopen decennia dalen criminaliteitscijfers in Nederland gestaag. En mensen voelen zich minder onveilig in de eigen buurt en in de straat. Echt iets om blij mee te zijn. Er is wel wat aan te nuanceren. Het gaat om gemiddelden. De wijken waar wij samen met woningcorporaties actief zijn, kennen zo hun eigen problemen. Daar is het veiligheidsgevoel lager dan gemiddeld.

Er wordt heel veel gedaan om deze wijken leefbaarder te maken. Veel contact met bewoners, renovaties, activiteiten voor jongeren, schuldsanering, de ouderwetste maar o zo belangrijke wijkagent: alles voor preventie. Preventie is altijd beter dan achteraf opsporen en bestraffen.

Preventie is altijd beter dan achteraf opsporen en bestraffen.

Wij, Homies, zijn een positief bedrijf. Wij geloven dat mensen graag goed voor zichzelf en voor anderen willen zorgen. Niet meer alleen op de ouderwetse manier van burenhulp, het pannetje soep, de hond uitlaten, maar vooral met behulp van nieuwe technologieën. Waar vroeger de buurvrouw in actie kwam bij rook, hebben mensen nu een rookmelder. Dat is mooi, maar als je niet thuis bent doet niemand er iets mee. Anderen horen het ding niet eens. De volgende stap is het aansluiten van zo’n rookalarm op jouw netwerk waarbij anderen wel worden genotificeerd bij onraad. Dat is geen toekomstmuziek, dat kan al lang. En niet alleen bij rook, maar ook bij inbraak, wateroverlast, glasbreuk, et cetera.

Ons Homies netwerk zorgt ervoor dat je voor relatief lage kosten een alarminstallatie hebt én dat je je eigen privénetwerk hebt in tijden van nood. Automatisch, via jouw wifi en alleen met mensen die jij vertrouwt.

Deze netwerken maken dat er meer samenhang komt in een buurt en dat mensen elkaar helpen. Voor elkaar klaarstaan als het er echt toe doet. Ouderwetse betrokkenheid via nieuwe technologie.

En dat is de politie opgevallen. Daardoor hebben zij interesse in ons gekregen en zijn wij nu met hen (en het ministerie van J&V) in gesprek over samenwerking. Hoe kunnen we zorgen door samen op te trekken dat buurten veiliger worden en voelen? Dat er vroegtijdige signalering is als er iets gebeurt. Dat er betere preventie is en dat bijvoorbeeld inbrekers weten dat het nutteloos is te werken in een wijk waar Homies is. Dat zijn de onderwerpen waar wij over spreken en waar wij een rol in kunnen en willen spelen.

Wij geloven dat een gezamenlijke aanpak met een gemeenschappelijke focus leidt tot leefbaarder wijken. Wij zijn daarmee bezig in Amsterdam en Rotterdam bijvoorbeeld. Wij meten wat de effecten zijn van een goed functionerend noodnetwerk van buren en vrienden onderling. Alles wat wij daaraan kunnen bijdragen zullen we ook doen.

Door op te trekken met zowel woningcorporaties en de politie leren wij wijken ook echt kennen. Wij zijn zelf aanwezig in de wijk, spreken met bewoners en door onze contacten zien we hoe wijken op elkaar lijken én van elkaar verschillen. En dat doen zij. Maar ondanks alle verschillen is er ook een grote gemeenschappelijkheid: de wens om een betere, fijnere en veiliger leefomgeving hebben alle bewoners met elkaar gemeen.

(*) eerder gepubliceerd in de Nieuwsbrief van Homies.