Een kop van de Website van De Volkskrant. Zo klinkt het net alsof men er niets aan kan doen. Het was het algoritme dat de selectie toepast. En we weten met elkaar dat algoritmes zomaar ontstaan en zichzelf ontwikkelen tot monsters! Daar komt geen mens meer aan te pas.

Onzin natuurlijk.

Tel dit op bij alle wanstaltige door de overheid veroorzaakte zaken en het wordt met de dag erger. Zo denk je dat het niet erger kan (zie bijvoorbeeld de toeslagenaffaire) en het kan weer erger. Ik denk dat er bij de Belastingdienst zomaar nog meer boven water zal komen. Dat uitvoeringsinstanties incompetent blijken door een aantal oorzaken: de wetgeving is van zo lage kwaliteit dat uitvoering erg moeilijk blijkt, er wordt neergekeken op mensen met een smalle beurs, er is niet geïnvesteerd in kennis, kunde en menskracht bij die instanties waardoor men maar wat doet.

Hier zitten geen algoritmes achter maar beleid en een mens- en wereldbeeld. Dát is aan de hand.

Den Haag moet niet gek opkijken van een toenemende afstand tussen burgers en overheid. Zij veroorzaakt die afstand zelf. En vergroot die ook.